Babysalmesang

Babysalmesang

– de mindste synger i Dyssegårdskirken

Babysalmesang er en gratis musikalsk aktivitet for sognets familier med babyer i alderen 3-12 måneder, hvor alle kan være med. For babyer er forældrenes stemmer de dejligste i verden, og deltagelse kræver ikke andet end lysten til at give sit barn en musikalsk oplevelse sammen med andre forældre med småbørn. Med sang, dans, gestik og enkle rekvisitter skaber vi en musikalsk stund, hvor alle babyernes sanser stimuleres. Kirkens smukke rum danner rammen om en tryg og rolig oplevelse, hvor nærvær er i centrum.

Man tilmelder sig et forløb på 6-7 lektioner, og forventes af følge undervisningen på ugebasis, for derved at give barnet en fortrolighed med rummet og den musikalske sammenhæng.

Der optages maksimalt 10 babyer pr hold, så der sikres en rolig atmosfære med fokus på det enkelte barn. Efter salmesangstimen er der altid rum for at give børnene mad og pusle samt mulighed for en kop kaffe og samvær med de andre forældre på holdet i kirkens lokaler.

For undervisningen står klassisk sanger og sangpædagog Janne Solvang, som gennem de seneste 15 år har undervist familier med babyer i hovedstadsområdet.

Kontakt gerne Janne 28 55 60 31 for at høre, om det kunne være noget for jer!

Tilmelding: janne.solvang@gmail.com med barns navn, fødselsdato og mobilnummer.

Fredage kl. 10-10.45 

HOLDSTART 17.03.2023

(Foto: Vartan Epremian)

Error executing template "Designs/Dwsimple/Paragraph/Calendar.cshtml"
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_fc2705aa6d074c249135f61ea3c7e978.b__12_0(TextWriter __razor_helper_writer) in E:\Dynamicweb.net\Solutions\EGBrandsoft\dyssegaardskirken.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\Calendar.cshtml:line 190
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_fc2705aa6d074c249135f61ea3c7e978.Execute() in E:\Dynamicweb.net\Solutions\EGBrandsoft\dyssegaardskirken.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\Calendar.cshtml:line 60
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Xml.Linq; 2 @using System.Text; 3 @using System.Globalization; 4 5 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 6 7 @{ 8 init(); 9 } 10 11 @functions { 12 private int columnsWritten { get; set; } 13 private int columns { get; set; } 14 15 public void init() 16 { 17 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 18 columns = GetInteger("Item.Width"); 19 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + GetInteger("Item.Width"); 20 } 21 22 public void Fluid() 23 { 24 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 25 columns = 12; 26 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + 12; 27 } 28 29 public string ColumnClass() 30 { 31 if (GetString("Item.WidthMobile") == "hide"){ 32 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " hidden-xs"; 33 } else { 34 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " col-xs-" + GetString("Item.WidthMobile"); 35 } 36 } 37 38 public string NewRow() 39 { 40 if (columns + columnsWritten > 12) 41 { 42 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columns; 43 return "</div><div class=\"row\">"; 44 } 45 else 46 { 47 return string.Empty; 48 } 49 50 } 51 } 52 53 54 @NewRow() 55 56 <div class="@ColumnClass()"> 57 <h1>@GetString("Item.Titel")</h1> 58 59 @if (@GetString("Item.LayoutMode") == "list") { 60 @CalendarList(); 61 } else { 62 string thisyear = ""; 63 64 <ul class="timeline hidden-xs"> 65 @{ 66 DateTime EndDate = DateTime.Now.AddDays(GetInteger("Item.Days")); 67 String StartDate = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 68 String Limit = int.Parse(GetString("Item.CountLimit"), NumberStyles.AllowThousands).ToString(); 69 70 if (GetBoolean("Item.StartDateNow") == false){ 71 EndDate = Convert.ToDateTime(GetString("Item.StartDate")).AddDays(GetInteger("Item.Days")); 72 StartDate = GetString("Item.StartDate"); 73 } 74 75 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber")+"&InMaksAntalAftaler="+Limit+"&InDatoFra="+StartDate+"&InDatoTil="+EndDate.ToString("dd/MM/yyyy"); 76 77 if (GetString("Item.Show.Filter") != "alle"){ 78 linkstring += "&InAftaletypeID=" + GetString("Item.Show.Filter"); 79 } 80 81 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 82 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("AFTALE"); 83 84 foreach (var el in elements) 85 { 86 string id = "0"; 87 string type = "alle"; 88 DateTime date; 89 string title = "Title"; 90 string description = "Description"; 91 string fulldate = "Date"; 92 string cleanDate = ""; 93 string location = ""; 94 string document = ""; 95 string document_type = "document"; 96 97 if (el.Elements("ID").Any()){ 98 id = el.Element("ID").Value; 99 } 100 101 if (el.Elements("AFTALETYPE").Any()){ 102 type = el.Element("AFTALETYPE").Value; 103 } 104 105 if (el.Elements("DATO_FRA").Any() && el.Elements("KL_FRA").Any()) { 106 date = DateTime.Parse(el.Element("DATO_FRA").Value + " " + el.Element("KL_FRA").Value, new CultureInfo("da-DK")); 107 cleanDate = date.ToString("dddd d. MMMM kl. HH:mm", new CultureInfo("da-DK")); 108 } 109 110 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 111 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 112 } 113 114 if (el.Elements("BESKRIVELSE").Any()){ 115 description = el.Element("BESKRIVELSE").Value; 116 } 117 118 if (el.Elements("DATO_FORMATERET").Any()){ 119 fulldate = el.Element("DATO_FORMATERET").Value; 120 } 121 122 if (el.Elements("STED").Any()){ 123 location = el.Element("STED").Value; 124 } 125 126 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Elements("URL").Any()){ 127 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Element("URL").Value; 128 } 129 130 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Elements("DOKUMENTTYPE").Any()){ 131 document_type = el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Element("DOKUMENTTYPE").Value; 132 } 133 134 135 <li class="event"> 136 <div class="event-date"> 137 <h3>@title</h3> 138 </div> 139 <div class="event-body"> 140 <div class="row"> 141 <div class="col-md-12"> 142 <p> 143 @description 144 </p> 145 146 @if (location != ""){ 147 <p><i>@location</i></p> 148 } 149 150 @if (document != ""){ 151 <a href="@document" class="btn btn-dw-primary pull-right" download>Download dokument</a> 152 } 153 </div> 154 </div> 155 </div> 156 <div class="event-footer"> 157 <ul class="aux-info-cells"> 158 <li><span class="label label-default">@type</span> &nbsp;&nbsp; @fulldate</li> 159 </ul> 160 </div> 161 </li> 162 } 163 } 164 </ul> 165 166 <div class="hidden-lg hidden-md hidden-sm"> 167 @CalendarList(); 168 </div> 169 } 170 </div> 171 172 @helper CalendarList(){ 173 <ul class="list-listings blog-list"> 174 @{ 175 DateTime EndDate = DateTime.Now.AddDays(GetInteger("Item.Days")); 176 String StartDate = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 177 String Limit = int.Parse(GetString("Item.CountLimit"), NumberStyles.AllowThousands).ToString(); 178 179 if (GetBoolean("Item.StartDateNow") == false){ 180 EndDate = Convert.ToDateTime(GetString("Item.StartDate")).AddDays(GetInteger("Item.Days")); 181 StartDate = GetString("Item.StartDate"); 182 } 183 184 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber")+"&InMaksAntalAftaler="+Limit+"&InDatoFra="+StartDate+"&InDatoTil="+EndDate.ToString("dd/MM/yyyy"); 185 186 if (GetString("Item.Show.Filter") != "alle"){ 187 linkstring += "&InAftaletypeID=" + GetString("Item.Show.Filter"); 188 } 189 190 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 191 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("AFTALE"); 192 193 foreach (var el in elements) 194 { 195 string id = "0"; 196 string type = "alle"; 197 DateTime date; 198 string title = "Title"; 199 string description = "Description"; 200 string fulldate = "Date"; 201 string cleanDate = ""; 202 string day = ""; 203 string month = ""; 204 string location = ""; 205 string document = ""; 206 207 if (el.Elements("ID").Any()){ 208 id = el.Element("ID").Value; 209 } 210 211 if (el.Elements("AFTALETYPE").Any()){ 212 type = el.Element("AFTALETYPE").Value; 213 } 214 215 if (el.Elements("DATO_FRA").Any() && el.Elements("KL_FRA").Any()) { 216 date = DateTime.Parse(el.Element("DATO_FRA").Value + " " + el.Element("KL_FRA").Value, new CultureInfo("da-DK")); 217 cleanDate = date.ToString("dddd d. MMMM kl. HH:mm", new CultureInfo("da-DK")); 218 day = date.ToString(" d", new CultureInfo("da-DK")); 219 month = date.ToString("MMM", new CultureInfo("da-DK")); 220 } 221 222 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 223 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 224 } 225 226 if (el.Elements("BESKRIVELSE").Any()){ 227 description = el.Element("BESKRIVELSE").Value; 228 } 229 230 if (el.Elements("DATO_FORMATERET").Any()){ 231 fulldate = el.Element("DATO_FORMATERET").Value; 232 } 233 234 if (el.Elements("STED").Any()){ 235 location = el.Element("STED").Value; 236 } 237 238 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any()){ 239 foreach(var doc in el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT")) { 240 if (doc.Element("DOKUMENTTYPE").Value == "OFFENTLIGT_AFTALE_BILLEDE"){ 241 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + doc.Element("URL").Value; 242 break; 243 } 244 } 245 } 246 247 248 249 string link_start = ""; 250 string link_end = ""; 251 if (GetString("Item.ShowInfo") != "Hidden"){ 252 link_start = "<div href=\"#\" onclick=\"toggle_visibility("+id+");\" style=\"cursor:pointer\">"; 253 link_end = "</div>"; 254 } 255 string registration_url = "https://kalenderhtml5.brandsoft.dk/#/event/" + GetString("Item.AccountNumber") + "/" + id; 256 257 258 259 @link_start 260 <div class="row"> 261 <div class="media col-md-12"> 262 263 <div class="media-left"> 264 265 <div class="media-object calendar-date bg-primary color-secondary text-center"><span>@day</span> @month</div> 266 267 </div> 268 <div class="media-body"> 269 <h2 class="media-heading color-primary">@title</h2> 270 @* <a href="@registration_url" target="_blank">Tilmeld</a> *@ 271 272 <p class="list-item-info">@type</p> 273 <p class="list-item-info nomargin"><i class="fa fa-fw fa-calendar-o"></i> @fulldate</p> 274 <p class="list-item-info nomargin"><i class="fa fa-fw fa-map-marker"></i> @location</p> 275 276 277 278 @{ 279 string isHidden = ""; 280 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed" || GetString("Item.ShowInfo") == "Hidden"){ 281 isHidden = "style=\"display:none;\""; 282 } 283 } 284 285 <div id="@id" @isHidden> 286 <p>@description</p> 287 288 @{ 289 var document_elements = el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT"); 290 foreach(var doc in document_elements) { 291 if(doc.Element("DOKUMENTTYPE").Value == "OFFENTLIGT_DOKUMENT") { 292 string name = doc.Element("ORG_FILNAVN").Value; 293 string url = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + doc.Element("URL").Value; 294 <br> 295 <i class="fa fa-fw fa-file-o list-item-info"></i><a href="@url" target="_blank" class="document-link">@name</a> 296 } 297 } 298 } 299 </div> 300 301 302 </div> 303 <div class="media-right hidden-xs" style="width: 33%;"> 304 @if (document != ""){ 305 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 306 <img class="img-responsive bigPic" src="@document" alt="" id="@(id)_img" style="max-height: 500px; float:right; position: relative;"></img> 307 } else { 308 <img class="img-responsive" src="@document" alt="" id="@(id)_img" style="max-height: 100px; float:right; position: relative;"></img> 309 } 310 } 311 </div> 312 313 </div> 314 </div> 315 316 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(description) || !string.IsNullOrWhiteSpace(document)){ 317 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 318 <p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron"></p> 319 } else if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed") { 320 <p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron bottom"></p> 321 } 322 } 323 324 @link_end 325 <hr> 326 327 328 } 329 } 330 </ul> 331 } 332 333 <script type="text/javascript"> 334 function toggle_visibility(id) { 335 if($('#' + id + "_chevron").length){ 336 $('#' + id).stop().slideToggle('slow'); 337 $('#' + id + "_chevron").toggleClass('bottom'); 338 339 var image = $('#' + id + "_img") 340 if(image.length && !image.hasClass('bigPic')){ 341 342 var container_width = image.parent().width(); 343 var image_height; 344 var natural_width = document.getElementById(id + "_img").naturalWidth; 345 var natural_height = document.getElementById(id + "_img").naturalHeight; 346 347 if(natural_width < container_width){ //> 348 container_width = natural_width; 349 } 350 351 var res = container_width / natural_width; 352 353 image_height = natural_height * res; 354 355 if(image_height > 400){ 356 image_height = 400; 357 } 358 359 image.addClass('bigPic'); 360 image.css('max-height', image_height + "px"); 361 }else{ 362 image.removeClass('bigPic'); 363 image.css('max-height', "100px"); 364 } 365 } 366 } 367 </script> 368

Bemærk også: Mange der er interesseret i babysalmesang er også glade for salmesang for vuggestue og dagpleje - se mere her

Kontakt

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig hvis du vil modtage
vores nyhedsbrev.

Sociale links