1990 Kapel og ny forplads

Rejsegilde på kapel/værkstedsbygning 28. marts 1990.

 

 

 

 

I midten: Sognepræst Vagn Frikke-Schmidt

 

Kirkeværge Mogens Laursen

 

 

Til højre: Organist Steen Lindholm

 

I midten: Rådsmedlem Britta Johansen og sognepræst Vagn Frikke-Schmidt

 

Nr. 2 fra venste: Kordegn Peter Nielsen

 

Fra venstre: Tidligere kordegn Rudolf Hansen, Ida Schifter-Holm, organist Steen Lindholm

 

Fra venstre: Vikarierende præst Pia Stausholm Nielsen, en erhvervspraktikant, rådsmedlem Ole Andkjær

 

Fra venstre: Kirkeværge Mogens Laursen, tidligere kordegn Rudolf Hansen og rådsformand Per Sangill-Nielsen

 

Fra venstre: Rådsmedlem Herdis Domela, Ida Schifter-Holm og rådsmedlem Benny Møller, pastorinde Elsebeth Frikke-Schmidt

 

Fra venstre: Kirkeværge Mogens Laursen, arkitekt Jens Fredslund, rådsformand Per Sangill-Nielsen, landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

 

Fra venstre: Lis Høgh-Sørensen, rådsmedlem Herdis Domela, tidligere kordegn Rudolf Hansen

 

 

Forpladsen hæves.

 

 

 

 

Kapellet laves færdigt.

 

 

 

 

Kontakt

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig hvis du vil modtage
vores nyhedsbrev.

Sociale links