Meditation

Meditation

Der er efterhånden mange mennesker, som begynder at meditere for at mindske stress i deres hverdag. Meditation kommer en længsel i møde efter at genfinde sit fokus og hvile sig i vågen tilstand. Den kristne meditation hører sammen med bøn. Men ligesom en bøn kan være fuld af ord og tanker, kan den også være uden ord – man er blot til stede.

Det gælder både for bøn og meditation, at vi ikke skal præstere noget og blive dygtige – tværtimod gælder det om at slippe taget om sig selv og sine ambitioner. I stilhedes bøn åbner vi os for Helligåndens vejledning. Den stille bøn er ro og nærvær midt i din hverdag!

Meditationsgruppen er en åben gruppe.  Det kræver ingen forudsætninger at være med, men vi holder stilhed i 2 x 20 minutter undervejs. Bagefter taler vi frit om teksten over en kop te/kaffe i sognegården. Selve meditationen i kirken varer fra kl. 17 til 18.15. 

Du er velkommen! For flere oplysninger kontakt Lisbet Rømer, mail lr@km.dk

 

Vejledning i meditation

Hvordan begynder jeg?
Vælg et roligt sted dér hvor du bor eller et sted i naturen, hvor du kan sidde et stykke tid uden at blive forstyrret. Følg dit åndedræt og træk vejret dybt ind et par gange eller lyt til fuglesangen som en hjælp til at falde til ro. Du kan også med din tanke bevæge dig rundt i kroppen og være opmærksom på de områder, hvor du har spændinger. Prøv at give slip på dem, når du ånder ud.

Det sker ofte, at alle mulige tanker begynder at fare igennem hovedet, når vi sætter os for at være stille. Lad være med at blive irriteret, men ”parkér” de forstyrrende tanker og fortæl dem, at du vil tage dig af dem på et senere tidspunkt.

Stilhed og hvile
Jesus indbød en gang sine disciple til at tage med ham til et øde sted for at de kunne hvile sig lidt. Når man hviler kommer man til kræfter igen. Men af og til kan man være så træt, at man næsten falder i søvn, når man sidder i stilhed. Det kan være et tegn på, at man måske har behov for mere hvile, end man ofte under sig selv.

Meditation er en vågen hvile, hvor man samler sig og har fokus på Guds ord, og stilheden er ikke noget, vi selv skal præstere, men vi skal lade os bære af Guds stilhed. ”Våg og bed”, siger Jesus et sted. At våge er at være til stede, parat og åben over for det, der måtte komme. Når vi lytter efter, kan noget ske. Helligåndens sprog er stilhedens sprog - i stilheden kan Helligånden dukke op og fortælle os om Guds venskab og kærlighed.

Ord og stilhed 
En erfaring af stilhed kan opleves som en stor fred, der sænker sig over én. Den er en oplevelse af nærvær og fylde og enhed i Gud og med Gud, han som er Fader, Søn og Helligånd.

Det er både en god og nødvendig støtte i meditationen at fordybe sig i nogle vers fra evangeliet. På den måde får stilheden opdrift. I denne påsketid kunne det være nærliggende at vælge påskeevangeliet (Markusevangeliet kap. 16, vers 1-8) og beretningerne om Jesu møde med disciplene efter sin opstandelse (Johannesevangeliet kap. 21, vers 1-19). Det er ikke altid der umiddelbart ”kommer noget ud af” en meditationsstund. Men på længere sigt udebliver frugten ikke, så mist ikke modet og giv ikke op. Frugten kan være en langsom forandring.  Som middelmystikeren Johannes af Korset har sagt, at ”den elskede transformeres af den elskende”. Man mærker lidt efter lidt, at man selv forandres og får et nyt syn på mennesker omkring sig. Når vi regelmæssigt søger stilheden vil også vores bøn blive enklere og stærkere.

Modstand og hengivelse
Det at meditere er ikke en flugt fra verden, men et skjold mod al destruktivitet. Buddet om næstekærlighed er også relevant. Vi mediterer ikke alene for selv at få et udbytte, men også for at få et medfølende hjerte over for mennesker, der lider og har det svært. Meditationen er også en inspiration til at tage et ansvar på sig, hvor man kan. Ethvert menneske har mulighed for at bidrage med noget, som ingen andre kan gøre på helt samme måde. 

Meditation er en øvelse i at overgive sig til Gud, og det kan føles skræmmende, fordi man ikke helt ved, hvad det vil føre med sig. For i stilheden gør vi os disponible over for en anden vilje end vores egen i tillid til, at Gud er god og kan bruge alt det, vi kommer med på bedste måde, og at han er i stand til at vende vores egen og andre menneskers nød.

 

  24 jan

  Meditation

  Meditation

  Mandag 24. januar kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


  7 feb

  Meditation

  Meditation

  Mandag 7. februar kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


  21 feb

  Meditation

  Meditation

  Mandag 21. februar kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


  7 mar

  Meditation

  Meditation

  Mandag 7. marts kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


  21 mar

  Meditation

  Meditation

  Mandag 21. marts kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


  4 apr

  Meditation

  Meditation

  Mandag 4. april kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


  18 apr

  Meditation

  Meditation

  Mandag 18. april kl. 17:00 - 18:30

  Dyssegårdskirken


Kontakt

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig hvis du vil modtage
vores nyhedsbrev.

Sociale links