Meditation

Meditation

Der er efterhånden mange mennesker, som begynder at meditere for at mindske stress i deres hverdag. Meditation kommer en længsel i møde efter at genfinde sit fokus og hvile sig i vågen tilstand. Den kristne meditation hører sammen med bøn. Men ligesom en bøn kan være fuld af ord og tanker, kan den også være uden ord – man er blot til stede.

Det gælder både for bøn og meditation, at vi ikke skal præstere noget og blive dygtige – tværtimod gælder det om at slippe taget om sig selv og sine ambitioner. I stilhedes bøn åbner vi os for Helligåndens vejledning. Den stille bøn er ro og nærvær midt i din hverdag!

Meditationsgruppen er en åben gruppe.  Det kræver ingen forudsætninger at være med, men vi holder stilhed i 2 x 20 minutter undervejs. Bagefter taler vi frit om teksten over en kop te/kaffe i sognegården. Selve meditationen i kirken varer fra kl. 17 til 18.15. 

Du er velkommen! For flere oplysninger kontakt Lisbet Rømer, mail lr@km.dk

 

Vejledning i meditation

Hvordan begynder jeg?
Vælg et roligt sted dér hvor du bor eller et sted i naturen, hvor du kan sidde et stykke tid uden at blive forstyrret. Følg dit åndedræt og træk vejret dybt ind et par gange eller lyt til fuglesangen som en hjælp til at falde til ro. Du kan også med din tanke bevæge dig rundt i kroppen og være opmærksom på de områder, hvor du har spændinger. Prøv at give slip på dem, når du ånder ud.

Det sker ofte, at alle mulige tanker begynder at fare igennem hovedet, når vi sætter os for at være stille. Lad være med at blive irriteret, men ”parkér” de forstyrrende tanker og fortæl dem, at du vil tage dig af dem på et senere tidspunkt.

Stilhed og hvile
Jesus indbød en gang sine disciple til at tage med ham til et øde sted for at de kunne hvile sig lidt. Når man hviler kommer man til kræfter igen. Men af og til kan man være så træt, at man næsten falder i søvn, når man sidder i stilhed. Det kan være et tegn på, at man måske har behov for mere hvile, end man ofte under sig selv.

Meditation er en vågen hvile, hvor man samler sig og har fokus på Guds ord, og stilheden er ikke noget, vi selv skal præstere, men vi skal lade os bære af Guds stilhed. ”Våg og bed”, siger Jesus et sted. At våge er at være til stede, parat og åben over for det, der måtte komme. Når vi lytter efter, kan noget ske. Helligåndens sprog er stilhedens sprog - i stilheden kan Helligånden dukke op og fortælle os om Guds venskab og kærlighed.

Ord og stilhed 
En erfaring af stilhed kan opleves som en stor fred, der sænker sig over én. Den er en oplevelse af nærvær og fylde og enhed i Gud og med Gud, han som er Fader, Søn og Helligånd.

Det er både en god og nødvendig støtte i meditationen at fordybe sig i nogle vers fra evangeliet. På den måde får stilheden opdrift. I denne påsketid kunne det være nærliggende at vælge påskeevangeliet (Markusevangeliet kap. 16, vers 1-8) og beretningerne om Jesu møde med disciplene efter sin opstandelse (Johannesevangeliet kap. 21, vers 1-19). Det er ikke altid der umiddelbart ”kommer noget ud af” en meditationsstund. Men på længere sigt udebliver frugten ikke, så mist ikke modet og giv ikke op. Frugten kan være en langsom forandring.  Som middelmystikeren Johannes af Korset har sagt, at ”den elskede transformeres af den elskende”. Man mærker lidt efter lidt, at man selv forandres og får et nyt syn på mennesker omkring sig. Når vi regelmæssigt søger stilheden vil også vores bøn blive enklere og stærkere.

Modstand og hengivelse
Det at meditere er ikke en flugt fra verden, men et skjold mod al destruktivitet. Buddet om næstekærlighed er også relevant. Vi mediterer ikke alene for selv at få et udbytte, men også for at få et medfølende hjerte over for mennesker, der lider og har det svært. Meditationen er også en inspiration til at tage et ansvar på sig, hvor man kan. Ethvert menneske har mulighed for at bidrage med noget, som ingen andre kan gøre på helt samme måde. 

Meditation er en øvelse i at overgive sig til Gud, og det kan føles skræmmende, fordi man ikke helt ved, hvad det vil føre med sig. For i stilheden gør vi os disponible over for en anden vilje end vores egen i tillid til, at Gud er god og kan bruge alt det, vi kommer med på bedste måde, og at han er i stand til at vende vores egen og andre menneskers nød.

 

Error executing template "Designs/Dwsimple/Paragraph/Calendar.cshtml"
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_bb571376a4ec4ff18165bfe7fa41881f.b__12_0(TextWriter __razor_helper_writer) in E:\Dynamicweb.net\Solutions\EGBrandsoft\dyssegaardskirken.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\Calendar.cshtml:line 190
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_bb571376a4ec4ff18165bfe7fa41881f.Execute() in E:\Dynamicweb.net\Solutions\EGBrandsoft\dyssegaardskirken.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\Calendar.cshtml:line 60
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Xml.Linq; 2 @using System.Text; 3 @using System.Globalization; 4 5 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 6 7 @{ 8 init(); 9 } 10 11 @functions { 12 private int columnsWritten { get; set; } 13 private int columns { get; set; } 14 15 public void init() 16 { 17 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 18 columns = GetInteger("Item.Width"); 19 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + GetInteger("Item.Width"); 20 } 21 22 public void Fluid() 23 { 24 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 25 columns = 12; 26 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + 12; 27 } 28 29 public string ColumnClass() 30 { 31 if (GetString("Item.WidthMobile") == "hide"){ 32 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " hidden-xs"; 33 } else { 34 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " col-xs-" + GetString("Item.WidthMobile"); 35 } 36 } 37 38 public string NewRow() 39 { 40 if (columns + columnsWritten > 12) 41 { 42 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columns; 43 return "</div><div class=\"row\">"; 44 } 45 else 46 { 47 return string.Empty; 48 } 49 50 } 51 } 52 53 54 @NewRow() 55 56 <div class="@ColumnClass()"> 57 <h1>@GetString("Item.Titel")</h1> 58 59 @if (@GetString("Item.LayoutMode") == "list") { 60 @CalendarList(); 61 } else { 62 string thisyear = ""; 63 64 <ul class="timeline hidden-xs"> 65 @{ 66 DateTime EndDate = DateTime.Now.AddDays(GetInteger("Item.Days")); 67 String StartDate = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 68 String Limit = int.Parse(GetString("Item.CountLimit"), NumberStyles.AllowThousands).ToString(); 69 70 if (GetBoolean("Item.StartDateNow") == false){ 71 EndDate = Convert.ToDateTime(GetString("Item.StartDate")).AddDays(GetInteger("Item.Days")); 72 StartDate = GetString("Item.StartDate"); 73 } 74 75 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber")+"&InMaksAntalAftaler="+Limit+"&InDatoFra="+StartDate+"&InDatoTil="+EndDate.ToString("dd/MM/yyyy"); 76 77 if (GetString("Item.Show.Filter") != "alle"){ 78 linkstring += "&InAftaletypeID=" + GetString("Item.Show.Filter"); 79 } 80 81 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 82 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("AFTALE"); 83 84 foreach (var el in elements) 85 { 86 string id = "0"; 87 string type = "alle"; 88 DateTime date; 89 string title = "Title"; 90 string description = "Description"; 91 string fulldate = "Date"; 92 string cleanDate = ""; 93 string location = ""; 94 string document = ""; 95 string document_type = "document"; 96 97 if (el.Elements("ID").Any()){ 98 id = el.Element("ID").Value; 99 } 100 101 if (el.Elements("AFTALETYPE").Any()){ 102 type = el.Element("AFTALETYPE").Value; 103 } 104 105 if (el.Elements("DATO_FRA").Any() && el.Elements("KL_FRA").Any()) { 106 date = DateTime.Parse(el.Element("DATO_FRA").Value + " " + el.Element("KL_FRA").Value, new CultureInfo("da-DK")); 107 cleanDate = date.ToString("dddd d. MMMM kl. HH:mm", new CultureInfo("da-DK")); 108 } 109 110 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 111 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 112 } 113 114 if (el.Elements("BESKRIVELSE").Any()){ 115 description = el.Element("BESKRIVELSE").Value; 116 } 117 118 if (el.Elements("DATO_FORMATERET").Any()){ 119 fulldate = el.Element("DATO_FORMATERET").Value; 120 } 121 122 if (el.Elements("STED").Any()){ 123 location = el.Element("STED").Value; 124 } 125 126 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Elements("URL").Any()){ 127 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Element("URL").Value; 128 } 129 130 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Elements("DOKUMENTTYPE").Any()){ 131 document_type = el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Element("DOKUMENTTYPE").Value; 132 } 133 134 135 <li class="event"> 136 <div class="event-date"> 137 <h3>@title</h3> 138 </div> 139 <div class="event-body"> 140 <div class="row"> 141 <div class="col-md-12"> 142 <p> 143 @description 144 </p> 145 146 @if (location != ""){ 147 <p><i>@location</i></p> 148 } 149 150 @if (document != ""){ 151 <a href="@document" class="btn btn-dw-primary pull-right" download>Download dokument</a> 152 } 153 </div> 154 </div> 155 </div> 156 <div class="event-footer"> 157 <ul class="aux-info-cells"> 158 <li><span class="label label-default">@type</span> &nbsp;&nbsp; @fulldate</li> 159 </ul> 160 </div> 161 </li> 162 } 163 } 164 </ul> 165 166 <div class="hidden-lg hidden-md hidden-sm"> 167 @CalendarList(); 168 </div> 169 } 170 </div> 171 172 @helper CalendarList(){ 173 <ul class="list-listings blog-list"> 174 @{ 175 DateTime EndDate = DateTime.Now.AddDays(GetInteger("Item.Days")); 176 String StartDate = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 177 String Limit = int.Parse(GetString("Item.CountLimit"), NumberStyles.AllowThousands).ToString(); 178 179 if (GetBoolean("Item.StartDateNow") == false){ 180 EndDate = Convert.ToDateTime(GetString("Item.StartDate")).AddDays(GetInteger("Item.Days")); 181 StartDate = GetString("Item.StartDate"); 182 } 183 184 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber")+"&InMaksAntalAftaler="+Limit+"&InDatoFra="+StartDate+"&InDatoTil="+EndDate.ToString("dd/MM/yyyy"); 185 186 if (GetString("Item.Show.Filter") != "alle"){ 187 linkstring += "&InAftaletypeID=" + GetString("Item.Show.Filter"); 188 } 189 190 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 191 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("AFTALE"); 192 193 foreach (var el in elements) 194 { 195 string id = "0"; 196 string type = "alle"; 197 DateTime date; 198 string title = "Title"; 199 string description = "Description"; 200 string fulldate = "Date"; 201 string cleanDate = ""; 202 string day = ""; 203 string month = ""; 204 string location = ""; 205 string document = ""; 206 207 if (el.Elements("ID").Any()){ 208 id = el.Element("ID").Value; 209 } 210 211 if (el.Elements("AFTALETYPE").Any()){ 212 type = el.Element("AFTALETYPE").Value; 213 } 214 215 if (el.Elements("DATO_FRA").Any() && el.Elements("KL_FRA").Any()) { 216 date = DateTime.Parse(el.Element("DATO_FRA").Value + " " + el.Element("KL_FRA").Value, new CultureInfo("da-DK")); 217 cleanDate = date.ToString("dddd d. MMMM kl. HH:mm", new CultureInfo("da-DK")); 218 day = date.ToString(" d", new CultureInfo("da-DK")); 219 month = date.ToString("MMM", new CultureInfo("da-DK")); 220 } 221 222 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 223 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 224 } 225 226 if (el.Elements("BESKRIVELSE").Any()){ 227 description = el.Element("BESKRIVELSE").Value; 228 } 229 230 if (el.Elements("DATO_FORMATERET").Any()){ 231 fulldate = el.Element("DATO_FORMATERET").Value; 232 } 233 234 if (el.Elements("STED").Any()){ 235 location = el.Element("STED").Value; 236 } 237 238 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any()){ 239 foreach(var doc in el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT")) { 240 if (doc.Element("DOKUMENTTYPE").Value == "OFFENTLIGT_AFTALE_BILLEDE"){ 241 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + doc.Element("URL").Value; 242 break; 243 } 244 } 245 } 246 247 248 249 string link_start = ""; 250 string link_end = ""; 251 if (GetString("Item.ShowInfo") != "Hidden"){ 252 link_start = "<div href=\"#\" onclick=\"toggle_visibility("+id+");\" style=\"cursor:pointer\">"; 253 link_end = "</div>"; 254 } 255 string registration_url = "https://kalenderhtml5.brandsoft.dk/#/event/" + GetString("Item.AccountNumber") + "/" + id; 256 257 258 259 @link_start 260 <div class="row"> 261 <div class="media col-md-12"> 262 263 <div class="media-left"> 264 265 <div class="media-object calendar-date bg-primary color-secondary text-center"><span>@day</span> @month</div> 266 267 </div> 268 <div class="media-body"> 269 <h2 class="media-heading color-primary">@title</h2> 270 @* <a href="@registration_url" target="_blank">Tilmeld</a> *@ 271 272 <p class="list-item-info">@type</p> 273 <p class="list-item-info nomargin"><i class="fa fa-fw fa-calendar-o"></i> @fulldate</p> 274 <p class="list-item-info nomargin"><i class="fa fa-fw fa-map-marker"></i> @location</p> 275 276 277 278 @{ 279 string isHidden = ""; 280 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed" || GetString("Item.ShowInfo") == "Hidden"){ 281 isHidden = "style=\"display:none;\""; 282 } 283 } 284 285 <div id="@id" @isHidden> 286 <p>@description</p> 287 288 @{ 289 var document_elements = el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT"); 290 foreach(var doc in document_elements) { 291 if(doc.Element("DOKUMENTTYPE").Value == "OFFENTLIGT_DOKUMENT") { 292 string name = doc.Element("ORG_FILNAVN").Value; 293 string url = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + doc.Element("URL").Value; 294 <br> 295 <i class="fa fa-fw fa-file-o list-item-info"></i><a href="@url" target="_blank" class="document-link">@name</a> 296 } 297 } 298 } 299 </div> 300 301 302 </div> 303 <div class="media-right hidden-xs" style="width: 33%;"> 304 @if (document != ""){ 305 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 306 <img class="img-responsive bigPic" src="@document" alt="" id="@(id)_img" style="max-height: 500px; float:right; position: relative;"></img> 307 } else { 308 <img class="img-responsive" src="@document" alt="" id="@(id)_img" style="max-height: 100px; float:right; position: relative;"></img> 309 } 310 } 311 </div> 312 313 </div> 314 </div> 315 316 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(description) || !string.IsNullOrWhiteSpace(document)){ 317 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 318 <p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron"></p> 319 } else if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed") { 320 <p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron bottom"></p> 321 } 322 } 323 324 @link_end 325 <hr> 326 327 328 } 329 } 330 </ul> 331 } 332 333 <script type="text/javascript"> 334 function toggle_visibility(id) { 335 if($('#' + id + "_chevron").length){ 336 $('#' + id).stop().slideToggle('slow'); 337 $('#' + id + "_chevron").toggleClass('bottom'); 338 339 var image = $('#' + id + "_img") 340 if(image.length && !image.hasClass('bigPic')){ 341 342 var container_width = image.parent().width(); 343 var image_height; 344 var natural_width = document.getElementById(id + "_img").naturalWidth; 345 var natural_height = document.getElementById(id + "_img").naturalHeight; 346 347 if(natural_width < container_width){ //> 348 container_width = natural_width; 349 } 350 351 var res = container_width / natural_width; 352 353 image_height = natural_height * res; 354 355 if(image_height > 400){ 356 image_height = 400; 357 } 358 359 image.addClass('bigPic'); 360 image.css('max-height', image_height + "px"); 361 }else{ 362 image.removeClass('bigPic'); 363 image.css('max-height', "100px"); 364 } 365 } 366 } 367 </script> 368

Kontakt

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig hvis du vil modtage
vores nyhedsbrev.

Sociale links