Forside

Dyssegårdskirken

Shakespeare

i ord og toner

 

Gentoftenatten i Dyssegårdskirken

 

Læs programmet her

Vi ses i morgen

 

Teaterdyssen

søndag den 25. september kl. 15

 

En musikalsk forestilling om forskellighed og venskab - for børn fra 3-8 år.

 

Billetter sælges på Dyssegård Bibliotek fra 14 dage før forestillingen: genbib.dk/billetter. Prisen er 35 kr.

 

Valg til menighedsrådet !

På orienterings- og opstillingsmødet den 13. september var vi desværre kun i stand til at få 8 personer til at opstille til det nye menighedsråd. Siden da er der et par stykker, der har givet tilsagn, men som ikke har skrevet sig på kandidatlisten endnu. Hvis du er interesseret i at stille op enten som kandidat eller som stedfortræder, bedes nu kontakte formanden for menighedsrådet Otto Mønsted Nielsen snarest muligt og senest søndag den 25. september på tlf. 39 67 89 63 eller 20 31 05 69.

 

Vil man læse mere om reglerne for valget, kan vi henvise til Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016

og til den obligatoriske kandidatliste

Gamle kirkeblade, sommerserie

I det allerførste kirkeblad for Dyssegård Sogn fra januar 1936 skriver Hans Thyge Jakobsen;

Et Menighedsblad er paa een Gang en saare nyttig og en meget vanskelig Ting.

Se kirkebladet her

Dyssegårdskirken blev indviet i 1961 med en festgudstjeneste. Læs om programmet og de mange forhindringer der gik forud for byggeriet link

I nummeret efter indvielsen, fortæller kapellan og kirkebladsredaktør Max W Olsen om festgudstjenestens forløb link

Miniorgelkoncert

 

Steen Lindholm fortæller om og spiller værker af vor berømte landsmand Diderich Buxtehude, som blandt meget andet var organist ved Skt. Mariæ kirke i Helsingør i midten af 1600-tallet. Gratis adgang.

 

Søndag den 25. september efter gudstjenesten

 

Bernhard af Clairvaux

 

Studiekreds fra 27. september

 

Læs mere her

Udstilling

 

Flemming Holmgreen udstiller mandag til fredag 10-13.

Konfirmation 2017

 

Undervisningen begynder tirsdag 20. september for Dyssegårdsskolen og torsdag 22. september for Munkegårdsskolen. Der er konfirmandforældremøde torsdag 22. september kl. 19 i kirken. Se nærmere her.

 

Der er ledige pladser Store bededag kl. 10 og søndag kl. 10.30.

Tilmeldingen foregår bedst ved at sende en mail til kordegn Michael Larsen mila@km.dk . Skriv ønsket tidspunkt, konfirmandens navn, fødselsdag, skole og klassebogstav og forældres tlf.nr.

 

 

Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup tlf. 3975 0100 dyssegaard.sogn@km.dk