Forside

Dyssegårdskirken

Menighedsrådsvalg – kom og hør!

Onsdag d. 31. august kl. 19

Mød formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, og hør hans oplæg om, hvorfor det er så vigtigt, at vi får et så bredt sammensat menighedsråd som muligt, og hvordan vi selv med én liste sikrer, at det nyvalgte menighedsråd har opbakning i sognet. Det vil være muligt at stille spørgsmål om arbejdet i menighedsrådet både generelt og lokalt. Alle er velkomne!

 

Høstfrokost

 

Efter høstgudstjenesten søndag den 11. september har vi høstfrokost kl. ca 12.15. Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 8. kl. 13. Pris 50 kr plus drikkevarer.

Gamle kirkeblade, sommerserie

I det allerførste kirkeblad for Dyssegård Sogn fra januar 1936 skriver Hans Thyge Jakobsen;

Et Menighedsblad er paa een Gang en saare nyttig og en meget vanskelig Ting.

Se kirkebladet her

Dyssegårdskirken blev indviet i 1961 med en festgudstjeneste. Læs om programmet og de mange forhindringer der gik forud for byggeriet link

I nummeret efter indvielsen, fortæller kapellan og kirkebladsredaktør Max W Olsen om festgudstjenestens forløb link

Meditation

 

Gruppen starter igen 29. august

- nye medlemmer er velkomne!

 

Læs mere her

Sorggruppe

 

Et nyt forløb er startet mandag den 22. august.

 

Læs mere her

Konfirmation 2017

 

Undervisningen begynder tirsdag 20. september for Dyssegårdsskolen og torsdag 22. september for Munkegårdsskolen. Der er konfirmandforældremøde torsdag 22. september kl. 19 i kirken. Se nærmere her.

 

Der er ledige pladser Store bededag kl. 10 og søndag kl. 10.30.

Tilmeldingen foregår bedst ved at sende en mail til kordegn Michael Larsen mila@km.dk . Skriv ønsket tidspunkt, konfirmandens navn, fødselsdag, skole og klassebogstav og forældres tlf.nr.

 

 

Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup tlf. 3975 0100 dyssegaard.sogn@km.dk